• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Економија
Подршка развоју малих и средњих предузећа Штампа
08. април 2015.

 

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020, са Акционим планом, чији су основни циљеви повећање броја привредних субјеката, запослености и унапређење пословних резултата малих и средњих предузећа.

Мере које ће надлежни државни органи и институције предузети у наредном периоду како би се значајно унапредило стање у кључним областима за развој предузетништва груписане су у оквиру шест стубова Стратегије:

 

-Унапређење пословног окружења
-Унапређење приступа изворима финансирања
-Континуирани развој људских ресурса
-Јачање одрживости и конкурентности МСП
-Унапређење приступа новим тржиштима и
-Развој и промоција предузетничког духа као и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва.

Оба документа припремљена су уз сталне консултације са релевантним институцијама, пословним удружењима и стручњацима- Привредном комором Србије, Унијом послодаваца Србије, Саветом страних инвеститора, Националном алијансом за локални економски развој, Америчком привредном комором, УСАИД-ом и другим пословним удружењима.

Приликом писања стратегије тежило се њеном усклађивању са релевантном политиком Европске уније. Она дефинише јединствену јавну политику Владе Србије како би се ојачала микро, мала и средња предузећа и предузетништво и унапредили капацитети овог сектора да одговори на притисак конкуренције на заједничком тржишту Европске уније.