logo

Комунална инспекција

Одељење за инспекцијске послове и послове извршења

Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора над применом и извршавањем закона и прописа Града Београда и Градске општине Младеновац који се односе на обављање комуналних делатности и друге послове утврђене законом и другим прописима, и то:
- одржавање чистоће;
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина;
- одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и других јавних површина;
- одржавање депонија;
- уређење и одржавање гробаља;
- пречишћавање и дистрибуција воде;
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, као и стање комуналних објеката канализације, унутрашњих инсталација и септичких јама;
- дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом;
- коришћење, чување и одржавање комуналних објеката, уређење Града, јавних површина и добара у општој употреби;
- кућни ред у стамбеним зградама;
- услови и начин држања домаћих животиња;
- радно време објеката у угоститељској, занатској и трговинској делатности;
- услови и начин постављања и уклањања привремених објеката (мањи монтажни објекат, киоск, башта угоститељског објекта, забавни парк, циркус и др);
- услови и начин постављања, коришћења и уклањања тезги и других покретних привремених објеката (расхладна витрина, конзерватор за сладолед, апарат за кокице, апарат за сладолед и др);
- услови и начин постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на јавном простору (пано, плакат, налепница, електронски дисплеј, транспарент и др);
- паркирање моторних возила у складу са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом на јавним паркиралиштима.

Место преузимања обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде PDF

Место подношења пријаве:
Писарнице, Услужни центар и зграда Општине Младеновац

Телефони за информације: 8232-011 и 8241-663

Радно време Комуналне инспекције: 07.30-15.30

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.