logo

Промена личног имена

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за промену личног имена
- Изјава за промену личног имена
- Извод из матичне књиге рођених
- Извод из матичне књиге венчаних (ако се промена презимена тражи због чињенице развода брака, у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних мора бити уписана чињеница развода брака)
- Уверење о држављанству
- Уверење о пребивалишту (издаје Полицијска управа за Град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија важеће личне карте
- Уверење о измиреном годишњем порезу (издаје Управа јавних прихода Младеновац)
- Уверење суда да није подигнута оптужница (издаје Други основни суд Београд, Судска јединица у Младеновцу)
- Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Услужни центар

Напомене:
Документа се предају у оригиналу.
Изјаву за промену личног имена подносилац захтева попуњава и потписује пред референтом у Услужном центру.

Републичка административна такса:
износ: 700 динара
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-690

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.