logo

Odobrenje za postavljanje balon-hala sportske namene

Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

 

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac zahteva
- Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja ili pravu zakupca na građevinskom zemljištu (vlasnički list, odnosno list nepokretnosti, kopija plana parcele, ugovor o zakupu, rešenje nadležnog organa o utvrđivanju prava korišćenja zemljišta)
- Dokaz da je zakupodavac saglasan sa postavljanjem balon sale na zakupljenom zemljištu
- Informacija o lokaciji
- Tehnička dokumentacija u tri primerka :
-glavni projekat balon-sale pripremljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata i važećim standardima i propisima
-izjavu odgovornog projektanta odgovarajuće struke da je tehnička dokumentacija pripremljena u skladu sa važećim propisima i standardima
-uslove i saglasnost nadležne organizacije za zaštitu kulturnih dobara ili dobra koje uživa prethodnu zaštitu
- Dokaz o uplati administrativne takse

Opštinska administrativna taksa (za podnošenje zahteva)
iznos: 300 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Opštinska administrativna taksa (za donošenje rešenja)
iznos: 9.248,00 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar, prizemlje ili preuzmite OVDE

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, sprat, Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Telefoni za informacije: 8241-693 i 8241-679

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.