logo

Sekretar Skupštine GO

 

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine opštine se postavlja na četiri godine, na predlog predsednika Skupštine opštine, i može biti ponovo postavljen.

Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Sekretar može imati zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost, a koji se postavlja i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao sekretar.

 


Sekretar Skupštine GO Mladenovac:

 

Vesna Milić Sjeran, diplomirani pravnik


Rođena je 19.6.1969. godine u Smederevskoj Palanci i od rođenja živi u Mladenovcu.

Osnovnu školu završila u Mladenovcu, a srednju školu u XIII beogradskoj gimnaziji - na smeru kulture i javnog informisanja. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen državni stručni ispit i pravosudni ispit.

Radno iskustvo 18 godina na različitim pravnim poslovima, od kojih 13 godina u Gradskoj opštini Mladenovac na poslovima privrede i javnih preduzeća, poslovnog prostora i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, poslovima u inspekcijskim organima poslovima na zaštiti i zastupanju imovinskih prava i interesa gradske opštine Mladenovac kao Javni pravobranilac gradske opštine Mladenovac ("Minel-trafo" iz Mladenovca, Gradski centar za socijalni rad - Odeljenje u Mladenovcu, OŠ "Milica Milošević" Jagnjilo, Gradska opština Mladenovac - Uprava i Opštinsko pravobranilanilaštvo)

Od početka rada Privremenog organa gradske opštine Mladenovac obavljala poslove sekretara Privremenog organa.

Udata, majka dva sina, Nikole i Nemanje.

Кontakt :
tel. (011) 8241-610, 8241-640,
faks (011) 8230-145
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.