logo

Iseljenje bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija

Iseljenje bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove i poslovni prostor

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za iseljenje u slobodnoj formi, sa tačnim podacima u pogledu vlasnika stana  i adrese stana ili zajedničkih prostorija, imena i  prezimena lica koja su bespravno useljena u istom;
- Zahtev mora da bude potpisan od strane lica koje ga podnosi sa podacima o adresi stanovanja i kontakt telefon, a ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika, uz zahtev je neophodno priložiti i punomoćje (overeno ukoliko ponomoćnik nije advokat)
- Dokaz o pravu svojine na stanu ili dokaz o pravnom interesu za iseljenje
- Dokaz o uplati opštinskih administrativnih taksi

Opštinske administrativne takse
- iznos: 300 dinara
- iznos: 500 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, prizemlje

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar

Telefon za informacije: 8241-672

Radno vreme: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.