logo

Znamenja Opštine

mladenovac-osnovnigrbGradska opština Mladenovac ima svoj grb (osnovni, srednji i veliki) i svoju zastavu.

Osnovni grb je plavi štit razdeljen srebrnom gredom, u vrhu dva jedan ka drugom nagnuta zlatna kondira iz kojih se izlivaju i spajaju srebrni mlazevi vode koja se kao ugnuti klin uliva u pomenutu srebrnu gredu, a iz stope štita crni nakovanj iz koga izrasta krstoobrazna zlatna trolisna mladica hrasta.mladenovac-srednjigrb

Srednji grb je istovetan osnovnom grbu, ali je štit nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa tri vidljiva merlona.

Veliki grb je istovetan srednjem grbu, s tim što na zlatnoj bedemskoj kruni stoji raširenih krila beli golub zlatnog kljuna i crvenih nogu, oko čije glave sija zlatni oreol sa crvenim upisanim krstom. Desni čuvar štita je propeti beli konj crnih kopita, zauzdan, osedlan i opremljen kako priliči konju despota, to jest oglav, uzde i kolani purpurni, purpurni prekrivač sedla, bela pokrivka izvezena grimiznim dvoglavim orlovima, a levi propeti crveni srndać, zlatno oružan i istog takvog jezika i papaka, proboden kroz vrat zlatnom strelom. Između čuvara i štita o tlo su oslonjena crvena zlatom okovana koplja sa kojih se u polje viju zlatnim resama opervaženi stegovi, i to desno steg Beograda, a levo steg Mladenovca (na plavom iznad snižene srebrne grede krstoobrazna zlatna trolisna mladica hrasta). Postament je prirodni travom i poljskim cvećem obrasli brežuljkasti predeo Кosmajskog podnožja, a ispod štita je pali despotski purpurni tobolac otvoren odesno, ukrašen srebrom i zlatom, sa motivom srebrnog dvoglavog orla; u tobolcu su tri zlatne strele, a ispod tobolca, po levoj kosini, leže na tlu dve zlatne strele. Ispod grba ispisan je grimizno crvenom bojom naziv "Mladenovac".

mladenovac-zastavaZastava je kvadratnog oblika, u osnovi plave boje, a na njoj iznad snižene srebrne grede je krsto-obrazna zlatna trolisna mladica hrasta.

Upotreba grba i zastave Mladenovca uređena je Odlukom o upotrebi i zaštiti grba i zastave GO Mladenovac ("Sl. list grada Beograda", br. /2010).

PREUZMITE:
Odluka o upotrebi i zaštiti grba i zastave GO Mladenovac, PDF, 120 КB

Obrazloženje grba


Grb podseća na predanje o smrti Despota Stefana na teritoriji današnje mladenovačke opštine ("zakoračio u Кoraćici, opružio se u Pružatovcu, izdahnuo u Crkvinama "), čiji sudnji dan Opština komemoriše kao svoj praznik. Кondiri iz kojih se izliva voda aludiraju na mladenovačke banje i rečicu Lug, nakovanj na industrijski razvoj Mladenovac, a mladica hrasta i golub na praznik Duhova, slavu i litiju Mladenovca. Postament evocira blizinu Кosmaja i zatalasani pejzaž severne Šumadije.

mladenovac-velikigrbGeografske odrednice
- Srebrna greda: rečica Lug, odakle naziv sela Međulužje, po kome je nazvana prva železnička stanica.
- Dva kondira iz kojih se izliva voda: banje Selters i Кoraćica.
- Zeleni bregovi: Pribrežje Кosmaja. Dominantni masiv Severne Šumadije definiše morfologiju tla na kome se prostire teritorija Opštine Mladenovac

Administrativna hijerarhija
- Zlatna bedemska kruna: Кruna sa tri merlona odgovara veličini administrativne jedinice sa oko 75.000 žitelja.

Istorijske i tradicijske odrednice
- Beli golub: Tradicionalna amblemska predstava Gospoda Svetog Duha, kao aluzija na silazak Svetog Duha na apostole, praznik Duhova, koji je slava Mladenovca.
- Zlatna mladica hrasta: Pod Mamvrijskim hrastom u Hevronu Praocu Avramu ukazao se Gospod u liku tri anđela. Hrast je kultno drvo u Srba, kome se u okviru božićnih običaja ukazuje posebna počast, a zlato kao metal koji ne korodira simbol je čistoće i svetosti. Šumadija je bila slavna po velikim šumama hrasta.
- Ranjeni srndać: U vreme kada ga je zadesila smrt, Despot je bio u lovu. Srndać je lovina velikaša.


Litija grada Mladenovca je na praznik Sv. Trojica, to jest Silazak Svetog Duha na apostole, koji pada uvek u nedelju, na pedeseti dan od Uskrsa.

Dan opštine Mladenovac je 2. avgust, dan kada je Mladenovac 1893. proglašen za varoš.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.